REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
POD HASŁEM
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA”
 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas I – VI.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują kartki wielkanocne przy zastosowaniu dowolnej techniki plastycznej.
 3. Prace oceniane są pod względem pomysłowości i estetyki wykonania w czterech kategoriach:
  • klasy I
  • klasy II
  • klasy III
  • klasy IV – VI.
 4. Komisja w składzie co najmniej trzech członków przyznaje trzy miejsca nagradzane dyplomami w każdej kategorii oraz wyróżnienia, jeżeli uzna to za konieczne.